ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

Cég neve: Rivan-Nova Kft

Cég képviselő neve: Hajdú Péter

Cég székhelye: 1161 Budapest Thököly utca 72.

Cég adószáma: 13603892-2-42

Cég EU adószáma: HU13603892-2-42

Cég cégjegyzékszáma: 0109863859

A továbbiakban Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: 1161 Budapest Thököly utca 72.

Telefon: 06-30-9464302

E-mail: info@rivan-nova.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9 -17 között hívható.

1.3. AVásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.steinbergerdr.hu, www.rivan-nova.hu ) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2013.09.12. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás Magyarország területéről érhető el.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 8 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

  1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

  2. Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

  3. A terméket saját költségén küldje vissza a Shopline címére (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

  4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

  5. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának elállása esetében szintén 8 munkanapon belül kérjük jelezni az elállási szándékot. Nem élhet továbbá elállási jogával internetes tartalmak, letölthető termékek vásárlása esetén - a szolgáltatás megkezdéséhez minden esetben a vásárló hozzájárulását kérjük.

  6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.


4.3. Fizetési feltételek

Ha készpénzzel szeretne fizetni, válassza a „Készpénzzel átvételkor” lehetőséget. Amennyiben szeretné azonnal kifizetni a termékeket, válassza a bankkártyás fizetést. Bankkártyás fizetésnél a Budapest Bank biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A bank felé vásárlói adatokat nem továbbítunk, és a banktól sem kapunk banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást. Rendeléséről elektronikus számlát küldünk e-mailben, mely bármikor kinyomtatható. Személyes átvétel esetén az Ön által megadott adatokkal kiállított számlát átvételkor kapja meg.

Bankkártyás fizetésnél a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeget számlájáról csak elektronikus számlánk kiküldése után vonja le bankja, mindig csak a számlán szereplő összeget.

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.

5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a info@rivan-nova.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti.

5.1.7. Szállítási feltételek

A termékek szállítási határideje 3-5 munkanap. Amint rendelését átadjuk a futárszolgálatnak, vagy személyesen átvehetővé válik, e-mailben értesítjük.

Személyes átvétel Pick Pack Ponton

Vegye át csomagját a több, mint 400 Pick Pack Ponton!

A Pick Pontok az ország közel 130 városában a Relay Inmedio üzletekben, valamint az OMV és Avanti benzinkutaknál találhatók.

A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül Magyarország egész területén:

0-6 000 Ft vásárlásig: 890 Ft
6 000-12 000 Ft vásárlásig: 590 Ft
12 000 Ft felett: ingyenes.

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy munkahely címe is, azt a címet érdemes megjelölni, ahol a nagy valószínűséggel tartózkodik valaki, aki át tudja venni a csomagot (munkahely, szomszéd).
A kiszállítás hétköznapokon 8-17 óra között történik.
Amennyiben a megadott szállítási napon nem tartózkodik az Ön által kért szállítási címen, a futár telefonon és /vagy üzenet formájában egyeztet Önnel egy második, plusz költség nélküli kiszállítási időpontot.

Szállítási idő:

Jellemzően minden termékből folyamatos raktárkészlet áll rendelkezésre, azonban átmeneti készlethiány előfordulhat.
Amennyiben a megrendelt termékek nincsenek raktárkészleten, azt a megrendelés beérkezését követő munkanapon elektronikusan vagy telefonon visszajelezzük és tájékoztatjuk a várható szállítási időről.
A raktárkészletünkön levő termékek kiszállítási határideje 3 nap.

Kérjük, mindenképp, hogy adatait pontosan (telefonszám, email cím) legyen szíves megadni, mert ezek hiányában a kiszállítás késedelmet szenvedhet.


Az áru átvételi pontra történő megérkezésekor értesítést küldünk. (Az automata visszaigazoló email, csak a megrendelésről tájékoztat, az áruátvételről nem! Arról külön emailt küldünk!)
Személyes átvétel során kizárólag az előzetesen megrendelt árukat van módunkban átadni.

Pick Pack Pont szállítási mód

A Pick Pack Pont-ok frekventált helyeken megtalálható Relay és Inmedio hírlapüzletek. Az ilyen költséghatékony, személyes áruátvételt biztosító Pick Pack Pont-ok már országszerte több száz helyen vannak jelen. EZEN SZÁLLÍTÁSI MÓD, KIZÁRÓLAG MAXIMUM 20KG ÖSSZTÖMEGŰ MEGRENDELÉSEKRE VÁLASZTHATÓ!

Trans-o-flex futárszolgálat

Ezen szállítási mód választása esetén termékeit futáraink a megrendelést követő maximum 3 munkanapon belül szállítják az Ön által megadott szállítási címre. A futárnak történő csomagátadásról külön értesítést küldünk.

A személyes átvétel ugyanolyan gyors és kényelmes, mint a futárral való kézbesítés, ám a készpénzes fizetés mellett lehetőség van a legtöbb Pick Pack Pont átvevőhelyen bankkártyával történő fizetésre is.

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

Szállítás sérült áruk kezelésének módja:

1. Ha a szállítás során az áru megsérül, annak kezelésének a felelőssége a szolgáltatót terheli.
2. Vevő jogosult az áru átvételét megtagadni, ha az áru sérülten érkezik.
Ez esetben a szállítást bonyolító cég munkatársa köteles jegyzőkönyvet felvenni az eseményről,
melyet eljuttat a szolgáltatóhoz.
3. Szolgáltató köteles 48 órán belül a sérült áru pótlására.
4. Ha az áru sérülése szállításközben történik és emiatt az áru átadása meghiúsul a vevőnek jelzett időpontban,
annak felelőssége a szolgáltatót terheli. Ez esetben a szolgáltató köteles 48 órán belül gondoskodni az áru
pótlásáról, és a vevőt értesíteni az új szállítási időpontról.

Részrendelés, részszállítás:

Webshopunk nem teljesít részrendeléseket, a megrendelt csomagot kizárólag egyben tudjuk szállításra átadni.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

5.2.2. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetés

Bankkártyás fizetésnél a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Az összeget számlájáról csak elektronikus számlánk kiküldése után vonja le bankja, mindig csak a számlán szereplő összeget.

A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

6.1. Bankkártyás online fizetési rendszer

6.1.1. A bankkártyával való fizetés a Budapest Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

6.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.1.4. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése 

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban e-mailben: info@rivan-nova.hu  a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

6.1.5. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO