DRSTEINBERGER.HU WEBOLDALRÓL TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018. augusztus 15. napjától

A Dr. Steinberger termékek nyersen préselt gyümölcsök és zöldségek levéből készülnek. Nem tartalmaznak mesterséges anyagokat, tartósítószereket, színezéket. Szolgáltató a Dr. Steinberger termékek hivatalos kizárólagos nagykereskedelmi forgalmazója Magyarországon.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelői számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadók.

I.1.   SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cég neve: RIVAN-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cég képviselő neve: Hajdu Péter ügyvezető

Cég székhelye: 1161 Budapest Thököly utca 72. Cég adószáma: 13603892-2-42

Cég EU adószáma: HU13603892-2-42 Cég cégjegyzékszáma: 01-09-863859 A továbbiakban Szolgáltató”.

KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

Iroda és levelezési címe: 1161 Budapest Thököly utca 72. E-mail: info@drsteinberger.hu
Telefonszám: +36-30-946-4302

I.2.   TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Across Média Kft. Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 

E-mail elérhetőség: info@across.hu 

I.3.   A JELEN ÁSZF ALAPFOGALMAI

Weboldal: A Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos weboldal a drsteinberger.hu (a továbbiakban: Weboldal)

Szolgáltató: A Weboldal üzemeltetője, amely a Weboldalon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott személy.

Termék: A Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és annak megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített terméke, amelyhez a Termék vevője egyedileg fér hozzá.

Szolgáltatás: A Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és annak megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által a Weboldalon kínált szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el. A Megrendelő Lakossági vásárló (a továbbiakban: Vásárló) vagy Kiskereskedelmi viszonteladó (a továbbiakban: Viszonteladó) lehet.

Vásárló: Az a fogyasztónak minősülő Megrendelő, aki a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás tovább értékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.

Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi) személy.

Viszonteladó: Az a kiskereskedelmi tevékenységet végző jogi személy Megrendelő, aki a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást minden lényeges átdolgozás nélkül önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körében, saját nevében, saját javára és felelősségére harmadik személy részére értékesíti.

I.4.   A SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Szolgáltató a Dr. Steinberger termékek hivatalos kizárólagos magyarországi forgalmazójaként a Weboldalon keresztül Dr. Steinberger termékeket és egyéb hivatalos márkatermékeket értékesít végfelhasználónak minősülő Vásárlók és kiskereskedelmi tevékenységet folytató Viszonteladók részére egyaránt. 

Szolgáltató által a Weboldalon keresztül történő termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás kizárólag Magyarország területéről érhető el.

A Szolgáltató által a Weboldalon kínált termékeket, szolgáltatásokat jogképességgel rendelkező jogi személyek, illetve 14. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek vehetik igénybe. Természetes személy Vásárlóként ha Ön elmúlt már 14 éves, de a 18. életévét még nem töltötte be, kérjük, szüleivel vagy törvényes képviselőjével együtt tekintse át a jelen Általános Szerződési Feltételeket annak érdekében, hogy Ön és szülei is biztosan megértsék annak tartalmát.

II.1. BÖNGÉSZÉS

A Weboldalon történő böngészés nem igényel előzetes regisztrációt.

II.2. VÁSÁRLÓKÉNT VALÓ RENDELÉS

Amennyiben Ön Vásárlóként tovább értékesítési szándék nélkül, saját felhasználásra rendel terméket a Weboldalról, akkor nem  szükséges regisztrálnia a Weboldalra, de az adatok későbbi megérzése érdekében javasoljuk a Vásárló előzetes regisztrációját.

A Vásárlóként történő regisztráció során megadott adatokat a rendszer tárolja, és Megrendelés esetén a megrendelői űrlapot nem szükséges minden eseti megrendelésnél egyedileg kitölteni, mivel a rendszer automatikusan fogja kitölteni a regisztráció során megadott adataival (melyek módosítására természetesen bármely Megrendelés esetén egyedileg is van lehetőség).

VÁSÁRLÓKÉNT KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK:

 1. Felhasználói adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám;
 2. Számlázási adatok: név/cégnév, irányítószám, város, utca, házszám, megye;
 3. Szállítási adatok:
  • amennyiben megegyezik a számlázási adatokkal, ismételt kitöltése nem szükséges
  • amennyiben Vásárló szállítási adatai eltérnek számlázási adataitól: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, utca, házszám, megye;
 4. A Vásárló opcionálisan megjegyzést tehet Szolgáltató felé
 5. Regisztrácó esetében a fentieken kívül felhasználónevet és jelszót is meg kell adni

II.3.   VISZONTELADÓKÉNT VALÓ REGISZTRÁCIÓ

A Viszonteladóként való Megrendelés feltétele, hogy a Viszonteladó a megrendelést megelőzően regisztráljon a Weboldalon.

A vásárlói regisztrációs adatokon kívül a regisztrációkor ki kell választani a Felhasználói fiók típusánál a “Viszonteladó” pontot és fel kell tölteni az alábbiakban felsorolt dokumentumok egyikének másolatát a Fájl kiválasztása gombra kattintva.

A jogi személy - cégek esetében - Viszonteladóként való regisztrációnak (így megrendelésnek) további feltétele, hogy Viszonteladó a regisztráció során feltöltse a Weboldalra bejegyzését elrendelő cégbírósági / törvényszéki végzést, vagy a regisztráció napján hatályos cégkivonatát / kivonatát (mindezek hiánya esetén jogképességét igazoló egyéb hivatalos okiratot), valamint a jogi személy törvényes képviseletére jogosult természetes személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, szkennelt példányokban. 

A jogi személy - vállalkozók esetében - Viszonteladóként való regisztrációnak (így megrendelésnek) további feltétele, hogy Viszonteladó a regisztráció során feltöltsön a Weboldalra egy, a vállalkozást hitelesen igazoló tanúsítványt. 

Szolgáltató minden esetben egyedileg hoz döntést a regisztráció Viszonteladóként történő elfogadásáról, és a fenti dokumentumok hiánya esetén a Viszonteladóként történő regisztrációt elutasítja (a regisztráló „Vásárlói” státuszban marad).

Viszonteladóként való sikeres és jóváhagyott regisztrációt követően Viszonteladó a kedvezményes viszonteladói árakat látja a webáruházban a következő belépéstől.

VISZONTELADÓKÉNT VALÓ REGISZTRÁCIÓ SORÁN KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK:

Felhasználói adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó;

Számlázási adatok: név/cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, adószám;

Szállítási adatok:

 1. amennyiben megegyezik a számlázási adatokkal, ismételt kitöltése nem szükséges: a Viszonteladó a megfelelő checkbox pipálásával jelölheti, hogy szállítási adatai megegyeznek számlázási adataival;
 2. amennyiben a Viszonteladó szállítási adatai eltérnek számlázási adataitól: név/cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám;

A Viszonteladó opcionálisan megjegyzést tehet Szolgáltató felé a regisztráció során;

Viszonteladóként történő regisztrációhoz szükséges a "Felhasználói fiók típusa" alatt a megfelelő pont (“Viszonteladó”) kiválasztása;

Viszonteladó - cégek esetében - bejegyzését elrendelő cégbírósági / törvényszéki végzés, vagy a regisztráció napján hatályos cégkivonat / kivonat (mindezek hiánya esetén jogképességét igazoló egyéb hivatalos okirat)(a Weboldalon való feltüntetés szerint együttesen: Cégbírósági bejegyzés); valamint

Viszonteladó törvényes képviseletére jogosult természetes személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája (a Weboldalon való feltüntetés szerint együttesen: Aláírási címpéldány).

Viszonteladó - vállalkozások esetében - a vállalkozást hitelesen igazoló tanúsítvány (a Weboldalon való feltüntetés szerint együttesen: Cégkivonat vagy a vállalkozást igazoló tanúsítvány feltöltése).

III.  MEGRENDELÉS

III.1.   A MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Weboldalon történő megrendeléssel és a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Szolgáltató iktat és annak száma szerint tartja nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig. Ez idő alatt a szerződést a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára.

A megrendeléssel létrejött szerződés alapján Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében.

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót a hatályos jogszabályok előírása szerint Weboldal nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, számára megőrzésre alkalmas módon.

A Weboldalon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az elfogadással jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részévé válnak.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő megjelöli a megrendelni kívánt terméke(ke)t, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés módjának kiválasztásával, végül a „Megrendelés elküldése” gombra való kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.

Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

III.2.   A MEGRENDELÉS MENETE

Érdemes a termékek kiválasztása előtt regisztrálni és bejelentkezni, megkönnyítve ezzel a később megjelenő megrendelő űrlap kitöltését.

Termékeink a "Gyümölcslevek", "Zöldséglevek", "5 Napos Fitness Program", "Immun Program" és "Egyéb" menüpontokra kattintva érhetők el.

Megrendelő az alábbi Termékcsoportok közül választhat termékkategóriát:

Termékcsoportok

 • Gyümölcslevek
 • Zöldséglevek
 • 5 Napos Fitness Program
 • Immun Program
 • Egyéb

Amennyiben elérte a kívánt terméket, a termékképre kattintva rövid leírást találhat a termékről (termék tulajdonsága, készítési módja, kiszerelési egysége).  A termékkel kapcsolatban közöltek segítik a Megrendelőt a szándékának megfelelő termék kiválasztásában, és megkönnyítik a megrendelés melletti döntést.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Weboldalon feltüntetett termékek értékesítése az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) hatálya alá eső tevékenységnek minősül. Ennek  megfelelően a Weboldalon feltüntettek árak bruttó árak.

Üzemeltető az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve a Weboldalon megjelenő termékek köre folyamatosan változhat, bővülhet. Árváltozás esetén Megrendelő a már  megrendelt terméket a megrendeléskori árán vásárolja meg.

A „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba kerül a kiválasztott termék, ezt egy felugró ablak is jelzi. A termékek kiválasztása során az eddig kosárba helyezett termékek darabszámát, valamint bruttó árukat az oldal jobb felső részén a kosár ikonra kattintva lehet megtekinteni.

A Megrendelő a „Kosár” gombra való kattintással egy áttekintő oldalra jut, amelyen beállíthatja, hogy egy-egy termékből milyen darabszámban kíván rendelni, valamint bármikor felülvizsgálhatja, hogy mely termékek találhatók a virtuális bevásárlókosárban, változtathat annak tartalmán.

Amennyiben végzett a termékek kiválasztásával, szintén a „Tovább a megrendeléshez” felületen léphet tovább. Ellenőrizze a kiválasztott termékeket, hogy valóban azokat és olyan mennyiségben kívánja-e megrendelni, ahogy az az összesítő oldalon szerepel! A felület jelzi a termékek bruttó árát összesítve is.

Amennyiben Ön bejelentkezett a Weboldalra, a „Megrendelés” elnevezésű megrendelőlap a regisztrációkor megadott adatokkal automatikusan kitöltésre kerül; ezen adatokat természetesen módosíthatja a Megrendelő. Regisztráció és/vagy bejelentkezés nélkül a Megrendelés véglegesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:

Kapcsolattartó adatai: név, e-mail cím, telefonszám;

Számlázási adatok: név/cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám;

Szállítási mód: Weboldalunkon történő Megrendelés esetén kizárólag Futárszolgálat útján való kiszállításra és átvételre van lehetőség, ezért ezt a módot a Weboldal automatikusan adja

Fizetési mód: Weboldalunkon történő Megrendelés esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek, kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelőt! 

 1. Bankkártyás fizetés interneten
 2. Utánvét (készpénzzel a futárnál)

Szállítási adatok:

 • amennyiben megegyezik a számlázási adatokkal, ismételt kitöltése nem szükséges, a checkbox: "A szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal" kipipálandó:
 • amennyiben a Megrendelő szállítási adatai eltérnek számlázási adataitól, meg lehet adni a második címet: név/cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, ez esetben a checkboxot: "A szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal" üresen kell hagyni.

Szállítási címként szerepelhet a lakás vagy munkahely címe is; itt olyan címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik valaki, hogy át tudja venni a csomagot (esetleg munkatárs, szomszéd).

Kérjük, mindenképp, hogy adatait pontosan (telefonszám, email cím) legyen szíves megadni, mert ezek hiányában a kiszállítás késedelmet szenvedhet!

 1. A Megrendelő opcionálisan megjegyzést tehet Szolgáltató felé a megrendelés során;
 2. A Megrendeléshez szükséges a jelen Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi nyilatkozat és vásárlási feltételek elfogadása és a Megrendelő által magára nézve kötelezőnek történő elismerése, ezt a jognyilatkozatot a megfelelő checkbox megjelölése (pipálása) útján teheti meg.

A megrendelés során a Megrendelőnek személyazonosító okmányában és/vagy hatályos cégkivonatán szereplő valós adatait, valamint valós és általa használt e-mail címét kell megadnia. Szolgáltató kizárja a felelősségét azon károk vonatkozásában, melyek a Megrendelő hibás adatainak megadásából keletkezhetnek.

Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója is tartalmazza.

A hibás adatokból adódó téves teljesítésért és egyéb károkért semmilyen formában nem vállalunkfelelősséget!

 • Amennyiben a Megrendelő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a „Tovább a fizetéshez” (Bankkártyás fizetés interneten esetében) gombra való kattintással, majd a Kártyainformációk megadása után a "Fizetés" gombra kattintva véglegesíti azt.
 • Amennyiben a Megrendelő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” (Utánvét (készpénzzel a futárnál) esetében) gombra való kattintással véglegesíti azt.

A Megrendelő a véglegesített megrendelés elküldésével ajánlati és fizetési kötöttséget vállal, amelynek tényére és mértékére a Szolgáltató több helyen is felhívja a Megrendelő figyelmét, és amelynek alapján a Szolgáltató visszaigazolásával létrejön a szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

III.3.   A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

A megrendelés beérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elfogadásától számított 48 órán belül, a rendszer által automatikusan küldött e-maillel a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja (vételi ajánlat elfogadása), és ezzel a szerződés a felek között létrejön. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termék(ek), valamint jellemzőik felsorolását, a Megrendelő által megadott nevet/cégnevet és adatokat. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

IV.   FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Weboldalon keresztül történő megrendelés ellenértékét az alábbi módokon fizetheti meg Szolgáltató felé:

 • Bankkártyás fizetés interneten
 • Utánvét (készpénzzel a futárnál).

A Vevő kötelessége a Megrendelés ellenértékének az által a megrendelés során választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelés ellenértékét a Megrendelő nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből.

Amíg a Megrendelt termék(ek) teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a Szolgáltató tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Szolgáltató beleegyezése nélkül nem lehetséges a termék(ek) elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

IV.1.   BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Amennyiben szeretné azonnal kifizetni a termékeket, válassza a bankkártyás fizetést!

Az elektronikus fizetési rendszer által elfogadható bankkártya típusok: MASTERCARD, MAESTRO, VISA és VISA ELECTRON.

IV.1.1.   BANKI ADATOK BIZTONSÁGA ÉS MEGFELELŐSÉGE

Bankkártyás fizetésnél a MBH Bank biztonságos fizető felületén keresztül fizethet. A bankkártyával való fizetés a MBH Nyrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

A Szolgáltató kizárólag a megrendelés során a Rendelési adatok oldalon megadott és így tudomására jutott adatokat kezeli, amelyeket a bank felé Szolgáltató nem továbbít. Szolgáltató a banktól kizárólag a kártyabirtokos nevét és a tranzakció sikerességéről szóló igazolást kapja meg; ezen adatokat pedig kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel; Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb adatokat nem ismeri, és nem kezeli.

A Megrendelőnek a bankkártyás fizetés során pontos adatok megadásával kell kitöltenie a honlapot, ellenkező esetben a tranzakció nem történik meg.

IV.1.2.   ZÁROLÁS, JÓVÁÍRÁS

Bankkártyás fizetésnél a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a kártyáján. Rendeléséről elektronikus számlát küldünk e-mailben, mely bármikor kinyomtatható. Az összeget számlájáról csak elektronikus számlánk kiküldése után vonja le bankja, mindig csak a számlán szereplő összeget.

A Megrendelőnek a megrendelés ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor a megrendelés ellenértéke a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató kizárólag a szereplő összeg teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít.

IV.1.3.   HIBÁS ÖSSZEG MEGADÁSÁBÓL EREDŐ PROBLÉMÁK KEZELÉSE
AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ AZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ÁRÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGET KIFIZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE, EBBEN AZ ESETBEN EZT ÍRÁSBAN E-MAILBEN: INFO@DRSTEINBERGER.HU A SZOLGÁLTATÓ FELÉ KELL JELEZNI. A LEVÉLNEK TARTALMAZNIA KELL A TÚLFIZETÉS ÖSSZEGÉT, IDEJÉT ÉS A TRANZAKCIÓ SZÁMÁT. A SZOLGÁLTATÓ A TÚLFIZETÉS TÉNYÉT A BEJELENTÉST KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL KIVIZSGÁLJA ÉS AMENNYIBEN A KÖVETELÉST JOGOSNAK ÍTÉLI, ÚGY KEZDEMÉNYEZI AZ TÚLFIZETETT ÖSSZEG JÓVÁÍRÁSÁT. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL A VÁSÁRLÓT (A TRANZAKCIÓBAN MEGADOTT E-MAIL CÍMEN) ÍRÁSBAN TÁJÉKOZTATJA.
AMENNYIBEN A VÁSÁRLÓ AZ IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ÁRÁNÁL KEVESEBB ÖSSZEGET KIFIZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE, AKKOR A SZOLGÁLTATÓ ÍRÁSBAN (A TRANZAKCIÓBAN MEGADOTT E-MAIL CÍMEN) ÉRTESÍTI A VÁSÁRLÓT AZ ÉSZLELET KÜLÖNBÖZET TÉNYÉRŐL, A KÖVETELT ÖSSZEG NAGYSÁGÁRÓL, ÉS AZ ÖSSZEG KIEGYENLÍTÉSÉNEK MÓDJAIRÓL. AMENNYIBEN A KÖVETELT ÖSSZEG KIEGYENLÍTÉSE 8 NAPON BELÜL NEM TÖRTÉNIK MEG A VÁSÁRLÓ RÉSZÉRŐL, ÚGY AZ IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉTŐL A SZOLGÁLTATÓ ELÁLL, A MÁR BEFIZETETT ÖSSZEGET A BANKKÖLTSÉGEK LEVONÁSA UTÁN 15 NAPON BELÜL JÓVÁÍRJA.

IV.2.   KÉSZPÉNZZEL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

Ha készpénzzel szeretne fizetni, válassza a „Utánvét (készpénzzel a futárnál)” lehetőséget. Személyes átvétel esetén az Ön által megadott adatokkal kiállított számlát átvételkor kapja meg.

V.  SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

V.1.   SZÁLLÍTÁSI IDŐ

A raktárkészletünkön levő termékek szállítási határideje 1-5 munkanap; MPL vagy MPL csomagpont esetén 5-8 munkanap. Amint rendelését átadjuk a futárszolgálatnak, vagy személyesen átvehetővé válik, e-mailben értesítjük.

Jellemzően minden termékből folyamatos raktárkészlet áll rendelkezésre, azonban átmeneti készlethiány előfordulhat. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktárkészleten, azt a megrendelés beérkezését  követő munkanapon elektronikusan vagy telefonos úton visszajelezzük és tájékoztatjuk a várható szállítási időről.

V.2.   SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül magánszemélyek számára Magyarország egész területén az alábbiak szerint alakul.

A házhozszállítás díja 20.000 Forint alatti rendelés esetén:

Házhoz kézbesítés  Kézbesítés várható ideje Szállítási díj  Utánvételes fizetéssel Csomagkezelési díj 
Csomagpiac 1-3 munkanap  1590 Ft.   plusz 300 Ft. Nincs
FÁMA futárszolg.  2-3 munkanap  1690 Ft.   plusz 300 Ft. Nincs
MPL (Posta) 5-8 munkanap  2800 Ft.   plusz 300 Ft. 6000 Ft. 
Automata/csomagpont Csomgapontra érkezés Átvehető Szállítási díj  Utánvételes fizetéssel Csomagkezelési díj 
MPL csomagpont 5-8 munkanap 2 munkanap  1800 Ft.   plusz 300 Ft. Nincs
Packeta 3-4 munkanap 7 nap  1090 Ft.   plusz 300 Ft. 6000 Ft. 

 

20.000 Forint felett ingyenes az ország egész területén.

A szállítási költség a termékek súlyától függetlenül viszonteladók számára Magyarország egész területén az alábbiak szerint alakul.

Rendelési minimum nincs, 32.000 Forintig a kiszállítás költsége az alábbi táblázat szerint alakul.

Házhoz kézbesítés  Kézbesítés várható ideje Szállítási díj  Utánvételes fizetéssel
Csomagpiac 1-3 munkanap  1890 Ft.   plusz 300 Ft.
FÁMA futárszolg.  2-3 munkanap  1890 Ft.   plusz 300 Ft.

 32.000 Forint felett rendelés esetén ingyenes.

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

V.3.   SZÁLLÍTÁS A ROBOX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGON KERESZTÜL

Ezen szállítási mód választása esetén termékeit futárjaink a megrendelést követő maximum 3 munkanapon belül szállítják az Ön által megadott szállítási címre.

Logisztikai partnerünk:

Cégnév: ROBOX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2013 Pomáz, Mester utca 2.

E-mail elérhetőség: retheytibor@robox.hu

Szolgáltató a közte és a Vevő között létrejött szerződés alapján a megrendelt termékeket a ROBOX Kft. részére átadja a termékek csomagolása és tárolása érdekében.

Termékeink kiszállítását az alábbi futárszolgálatok végzik:

Cégnév: Fáma First Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2220 Vecsés, Almáskert út 0174/117 hrsz. info@famafutar.hu

 

Cégnév: Csomagpiac Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép.

 

Cégnév: PACKETA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

 

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Fáma First Kft. /Csomagpiac Kft. / Packeta Hungary Kft./ Magyar Posta Zrt.részére a terméket a Vevő által megjelölt szállítási címre történő kiszállítás érdekében a ROBOX Kft. adja át. A futárnak történő csomagátadásról, valamint a Vevő részére történő szállítás várható időpontjáról, a futárszolgálat és a futár elérhetőségeiről a Vevő a futárszolgálattól külön szöveges értesítéseket (SMS és e-mail) kap.

A kiszállítás hétköznapokon 8-17 óra között történik.

Amennyiben Ön a megadott szállítási napon nem tartózkodik az Ön által a megrendelés során megadott szállítási címen, a futárszolgálat telefonon és/vagy szöveges üzenet formájában egyeztet Önnel egy második, plusz költség nélküli kiszállítási időpontot.

V.4.   SZÁLLÍTÁS SORÁN SÉRÜLT ÁRUK KEZELÉSÉNEK MÓDJA:

 • Sérült áru kiszállítása

Amennyiben az áru a Megrendelőhöz sérülten érkezik, akkor a probléma elhárításának kötelezettsége a Szolgáltatót terheli.

Vevő jogosult az áru átvételét megtagadni, ha az áru sérülten érkezik. Ez esetben a szállítást végző cég munkatársa köteles jegyzőkönyvet felvenni a megtagadásról, melyet eljuttat a Szolgáltatóhoz.

Szolgáltató köteles a sérült áru ismételt megküldésére a probléma tudomására jutásától számított 48 órán belül.

V.4.2.    A SZÁLLÍTÁS MEGHIÚSULÁSA AZ ÁRU SZÁLLÍTÁS KÖZBEN BEKÖVETKEZŐ SÉRÜLÉSE MIATT

Ha az áru sérülése szállítás közben történik és emiatt az áru átadása meghiúsul a Vevőnek jelzett időpontban, annak felelőssége a Szolgáltatót terheli. Ez esetben a Szolgáltató köteles a sérült áru ismételt megküldésére a szállítás meghiúsulásának tudomására jutásától számított 48 órán belül, és a vevőt értesíteni az új szállítási időpontról.

V.5.   RÉSZRENDELÉS, RÉSZSZÁLLÍTÁS:

Webshopunk nem teljesít részrendeléseket, a megrendelt csomagot kizárólag egyben tudjuk szállításra átadni.

VI.1.   A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS MŰSZAKI FELTÉTELEI

Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett megrendelés általa történő teljesítése a Weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független. A termékek megrendelése elektronikus úton azonban kizárólag a Weboldalon keresztül lehetséges.

A Weboldal biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a Weboldal non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Weboldal. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja a felhasználók figyelmét.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal elérhetőségét annak karbantartása érdekében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintet-ében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik Weboldal működésének folyamatos biztosítására.

VI.2.   A WEBOLDAL BIZTONSÁGA

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

VI.3.   BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A MEGRENDELŐK RÉSZÉRŐL

A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a Weboldalnak a biztonságát, ideértve különösen megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

Szolgáltató, mint a Weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője – mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető tartalmak a pontos és naprakész információkat tükrözze és megfeleljen a valóságnak. Ennek ellenére nem vállal felelősséget a megjelenő információk helyességéért, teljességért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Weboldal használatával Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. Emellett Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül részben vagy egészben módosítsa, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen törölje a honlapon található egyes tartalmakat.

A Weboldalon található, harmadik személy által üzemeltetett honlapra irányító linkekkel („kivezető” linkekkel”) elérhető honlapok tartalmáért, az itt található információk helyességéért és az Ön által ezeken a honlapokon megadott adatok biztonságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett, elszenvedett károkért a Weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Weboldal esetleges hibájából, illetve a Megrendelő számítógépén futó valamely programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A Regisztráló / Megrendelő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

VII.1.    SZOLGÁLTATÓ ELÁLLÁSI JOGA

Amennyiben Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, Szolgáltató a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

VII.2.    MEGRENDELŐ ELÁLLÁSI JOGA

 • Viszonteladók elállási joga

Viszonteladóként eljáró, jogi személyiségű Megrendelőt a visszaigazolt megrendelést követően elállási jog nem illeti meg.

VII.2.2.   FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LAKOSSÁGI VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGA

Fogyasztónak az a Megrendelő minősül, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Weboldalon megrendelt terméket érintő elállási jog gyakorlására a következő szabályok az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a fogyasztó a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

 • Elállási tájékoztató

Ha Ön fogyasztó, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus levél útján) az alábbi címek valamelyikére:

1161 Budapest Thököly utca 72. vagy info@drsteinberger.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. [Elállási jog tájékoztató vége]

 • Elállási jog alóli kivétel

Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

 • termékeink zárt csomagolásban kerülnek kiszállításra és átadásra a fogyasztó részére,
 • termékeink felbontásukat követően kifejezetten romlékonyak, és azt követően egészségvédelmi és higiéniai minőségük a továbbiakban nem biztosítható,

így a Weboldalról rendelt és az átadást követően felbontott termékek tekintetében Fogyasztó a szerződéstől nem állhat el.

A szerződés létrejöttével a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az átadást követően felbontott termékek tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.

 • Elállási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:

RIVAN-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1161 Budapest Thököly utca 72., info@drsteinberger.hu, 06-30-946-4302

 • Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)
 • Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)
 • Fogyasztó(k) neve
 • Fogyasztó(k) címe
 • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
 • Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.

VIII.1.    A TELJESÍTÉS KÖVETELÉSE

Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a megrendelt, visszaigazolt és a Megrendelő által megfizetett termék kiszállításával indokolatlanul késedelembe esik, a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

VIII.2.   KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a Viszonteladó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
  1. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
  2. az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

– aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

 1. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
 2. a szerződésszegés súlyát,
 • a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 1. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha
  1. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
  2. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud elegettenni,
  3. a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

VIII.3.   TERMÉKSZAVATOSSÁG

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

 1. nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 2. vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

VIII.4.   SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 1. A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon isbizonyítsa.
 2. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Szolgáltató a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat és a személyes adatok kezelése során az azoknak mindenben megfelelő Adatkezelési Tájékoztatója szerint jár el.

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon található tartalmak egyedi tartalmaknak minősülnek. Ennek értelmében a Weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek a Rivan-Nova Kft., illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A Weboldalon található tartalmak felhasználására kizárólag a Rivan-Nova Kft., illetve szerződött partnerei jogosultak. A Weboldalon található és oltalom alatt álló tartalmakkal kapcsolatban a szerzői- és iparjogvédelmi jogi jogosultak minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után.

Amennyiben a Megrendelőnek akár a Weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, akár a megrendeléssel vagy a termékekkel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

Iroda és levelezési címe: 1161 Budapest Thököly utca 72. Telefon: 06-30-9464302

E-mail: info@drsteinberger.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9 -17 között hívható.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a telefonon tett bejelentéséről Szolgáltató hangfelvételt készít, míg az e-mailen tett bejelentéseket archiválja.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Megrendelőt tájékoztatja.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén mediáció törekszenek megoldani.

Amennyiben a Megrendelő által a megrendelt termék(ek)et érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

XII.1.    ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

XII.2.    BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELÉRHETŐSÉGEI:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

XII.3.    PANASZTÉTEL A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOKNÁL

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

XIII.1.    ALKALMAZANDÓ JOG

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

XIII.2.    A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és a Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a Weboldalon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól és a közzétételének napjától hatályos.

A jelen Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2024.04.12.